เคล็ดลับผมสวยที่ต้องบอกต่อ

รายละเอียดกติกาและเงื่อนไขในเว็บไซต์

1. เพียงลงทะเบียนหน้ากิจกรรม ลุ้นรับฟรีแอนด์ฟรีเซรั่ม ขนาด 40 ml จำนวน 100 รางวัล

    และเพื่อนๆสามารถบอกต่อ เคล็ดลับผมสวย โดยการกด Like และ Share ไปที่ Facebook

    ของตนพร้อมตั้งค่าเป็น Public มีสิทธิลุ้น Voucher ตัดผมชลาชล 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 650

    บาท (รางวัลละ 1 ใบ) และ ตั๋วหนัง 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

    อย่าลืม!! บอกเคล็ดลับดูแลผมของคุณ (กรอกในช่องว่าง ตอนลงทะเบียน)

    คณะกรรมการจะเลือกคำตอบที่โดนใจ เป็นผู้โชคดีในการแจกรางวัล

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 3-20 พฤศจิกายน 2558

3. คณะกรรมการจะเลือกคำตอบที่โดนใจ เป็นผู้โชคดีในการแจกรางวัลคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.freeandfreeserum.com วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

5. การส่งของรางวัลจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ (ในประเทศไทยเท่านั้น)

    ที่กรอกตอนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โดยจะส่งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

    ในกรณีของรางวัลถูกตีกลับและติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

    ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะถูกเก็บเป็นความลับและมีไว้เพื่อใช้ส่งของรางวัลในกิจกรรมนี้เท่านั้น

6. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

7. ของรางวัลไม่สามารถถูกโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ให้แก่ท่านอื่นๆได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

8. 1 ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น

9. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมสนุกในกิจกรรมดังกล่าวของบริษัทฯ

10. ของรางวัลจัดส่งให้สำหรับในประเทศไทยเท่านั้น

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ของรางวัลใช้สำหรับกิจกรรมเพื่อสมนาคุณผู้บริโภคที่แท้จริงเท่านั้น

     ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เด็ดขาด

>>> Click Here <<<

Back to Top