กิจกรรม Your Freestyle Hair by Free&Free (ซื้อสินค้า Free&Free แล้วถ่ายรูปใบเสร็จและสินค้าเพื่อลุ้นโชค ...)
กิจกรรม Your Freestyle Hair by Free&Free (ซื้อสินค้า Free&Free แล้วถ่ายรูปใบเสร็จและสินค้าเพื่อลุ้นโชค ...)

กติกา/เงื่อนไขการร่วมสนุก

1. กด Like เพจ Free&Free Serum
2. ถ่ายรูปใบเสร็จพร้อมผลิตภัณฑ์ Free&Free ชนิดใดก็ได้ พร้อมเทคนิคการดูแลเส้นผมในแบบที่เป็นคุณ
3. ทางกรรมการจะเลือกคำตอบที่โดนใจที่สุด และทำตามกติกาครบถ้วน
4. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม: 2 - 30 มิถุนายน 2559
6. ประกาศรางวัล: 8 กรกฏาคม 2559 ทางหน้า Facebook Free&Free Serum
7. ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
8. บริษัทมีสิทธิ์ในการลบหรือไม่เผยแพร่ ในกรณีที่มีการโพสต์รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ อนาจาร ละเมิด เบียดเบียน ไม่ถูกกฎหมาย หรือหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รัฐ หรือประชาชน รวมถึงการทุจริตใดๆ ก็ตาม ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรม และจำนวนของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ของรางวัลใช้เพื่อกิจกรรมเท่านั้น ห้ามมิให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฏหมาย
11. สำหรับรางวัล กระเป๋า BAOBAO ISSEY MIYAKE ขนาด 6x6 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 13,900 บาท ผู้โชคดีเป็นผู้จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
12. กิจกรรมทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับ Facebook
รายละเอียดของรางวัล
กระเป๋า BAOBAO ISSEY MIYAKE ขนาด 6x6 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท)
Voucher ตัดผมร้านชลาชล 5 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 650 บาท)
บัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)
บัตร Starbucks จำนวน 5 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 200 บาท)

Back to Top